Navigation


Znaleziono 501 fraz

MORALNOŒĆ I ETYKA
.Z drugiej zaś stronycoraz częściej mówi się o wprowadzaniu filozofów - filozofii - do zakładów pracy, o roli refleksji filozoficznej dla organizacji, wytyczania kierunków i osiągania efek-tów nie rodzących konfliktów społecznych.W kwestii relacji ...

Erich von Däniken Zpowrotem do gwiazd
.Z materii nieorganicznej powstały w toku eksperymentuMillera skomplikowane związki organiczne.W następnych latach przeprowadzono niezliczoną ilość takich eks-perymentów przy zmieniających się warunkach początkowych.W su-mie udało się uzyskać ...

Mška ćwiczenia
.Właściwości mąk pszennych i żytnichMąka jest to produkt zmielenia zbóż i stanowi mieszaninę cząstek bielma o wielkości w granicach0 - 200 m.W przemyśle piekarskim używa się głównie mąki pszennej i żytniej.Do mąk chlebo-wych zalicza się też ...

Platon Fajdros, Uczta, Menon, Eutyfron, Obrona, Kriton, Fedon, Timajos, Kritias
.Coś się przecież trafi i u najlichszego pisarza.Wezmy na przykład to, o czym mowa.Pewnie; jeżeli ktoś twierdzi, że należy względami obdarzać raczej nie kochającego niż zako-chanego, to poza pochwałą rozsądku jednego i naganą nierozsądku drugiego ...

IdentityDeception
.I could only get theoriginal >shrimp to live for 2 days.Could someone tell me what to feed them andquestion >give me details on hatching them.Message body: You are not supposed to keep them alive for longer than a day or so.They should be fed to the fish asresponse soon as they ...

bik 02 2009 04
.Bank i Kredyt 40 (2), 2009, 97 118www.bankikredyt.nbp.plwww.bankandcredit.nbp.plPrzepływy ekskluzywne a metody wyceny akcjiwchodzących w skład pakietów kontrolnychi niekontrolnychPaweł Mielcarz*Nadesłany: 28 sierpnia 2008 r.Zaakceptowany: 20 ...

skrypt
.Wytworzone pojęcia skojarzone są ze słowami, czyli społecznie ustalonymiumownymi znakami wyrażającymi treść - znaczenie pojęć.Zaburzenia myśleniaDzielimy je na:I.Zaburzenia toku myśleniaII.Zaburzenia treści myśleniaI.Zaburzenia toku ...

Jak nie zostac spamerem
.Daneadresowe jak i szczegóy oferty kadego reklamodawcy monauzna za pewne tylko w momencie publikacji.Stworzyem CzasNaE-Biznes i cneb.pl, aby pomóc Ci znaledrog do osignicia sukcesu w e-biznesie.Ostatni fragment, Wyczenie Odpowiedzialnoci, nie ...

Projekty AVT Zasilacz Amatorski cz.1
.PROJEKTY AVTZasilaczKITAVTamatorski2001(część I )Właściwości:Każde urządzenie elektroniczne musi po- Prostota i taniość konstrukcjisiadać układ zasilający.Zasilacze urządzeńelektronicznych możemy z pewnym przybliże- Możliwości ...

Toksykologia. Skrót
.Są bardzo szybkie, jak chcą toukąszą.ATRAX ROBUSTUS  nie spotykać się z nim w australii  piekielnie agresywny, śmierć w 15 minprzez paraliż.Jest surowica.Kąsa bardzo chętnie, włazi do domów i atakuje dzieci i psy. Pustelnik  nieprzyjemny, bardzo ...

sacramentum caritatis
.AlbowiemBóg nie posłał swego Syna na wiat po to, aby wiat pot pił, ale po to, by wiat zostałprzez Niego zbawiony (J 3, 16-17).Te słowa wskazuj na ostateczny korze daruBo ego.Jezus w Eucharystii daje nie  co  , ale siebie samego; ofiaruje on swoje ciałoi przelewa ...

Prozachodni zwrot w polityce zagranicznej Rosji
.O R O D E K ST U D I W WS C H O D N I C HC e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s Prozachodni zwrot w politycezagranicznej Rosji: prz y c z y n y,konsekwencje, perspektywyThe Pro-Western Turnin Ru s s i a  s Foreign Policy:Causes, Consequencesand ProspectsM a r e k M e n k i s z a kW a r s z a w a , w r z e s ...

Historyczne ciesielskie konstrukcje dachowe. Propozycja systematyki i uporzšdkowania terminologii, cz. 6
.Historyczne ciesielskie konstrukcjedachowe.Propozycja systematyki iuporządkowania terminologii, cz.6Rys.1.Więzba płatwiowokleszczowa jednostolcowaPierwszą podgrupę więzb płatwiowo-kleszczowych tworzą więzby stolcowe (o ...

bhagawad gita przeklad umadewi wandy dynowskiej 1 eioba
.16."Czym jest czyn, a czym bezczyn" - nawet wieszczowie nad tym pytaniem siębiedzą.Tobie objawię jaki czyn - jeśli go poznasz - od grzechu cię wyzwoli.17.Zaprawdę zrozumieć trzeba co znaczy czyn, czym jest czyn zły, a czy bezczyn;trudną i tajemniczą jest ...

Arsenał Gracza 2
.Arsenał2 GraczaW środku czeka na Ciebie wyjątkowa kompilacja broni z Orbitalowej zbrojowni! Najciekawsze, najskuteczniejszei najpotężniejsze spluwy zostały zilustrowane, ich opisy poprawione a wszystko to, aby mogły trafić w Twojeręce! Każda broń ...

3 2 Kijowski Zynda
.Jewtuchowicz S.1970.Strukturalne zaburzenia w Morenie Kutnowskiej, Acta Geographica Lo-dziensia 24: 239-248.Karczewski A.1988.Nizina Szczeciska, Jarchlino (4), [w:] Polska na zdjciach lotniczych i sateli-tarnych, (red.) J.R.Oldzki.Warszawa: ...

RWF40
.Jest to poziom pracy.Informacja przedstawiana jest na wyświetlaczach 1 i 2, rys.(C),str.82 Poziom parametrów3 Poziom konfiguracjiDo wszystkich poziomów można dostać się z wyświetlacza pod-stawowego za pomocą przycisku PGM, jak przedstawiono na ...

metoda interakcyjna cz2
.Staraj się wytworzyć nieoceniającą, pozytywną atmosferę.Nawet jeśli jakaśZebranie jest jedynie narzędziem, za pomocą którego możemy "coś wyprodukować".Widea kompletnie ci się nie podoba, to nim ją skrytykujesz spróbuj zobaczyć w niej ...

Skutecznoœć metod predykcji natężenia dopływu œcieków do oczyszczalni
.Week s model made by nonlinear estimation methodModele miesiąca estymacji nieliniowej zostały przygotowane w sposób analogiczny jak modeletygodnia.W tym przypadku modele powstałe z danych zestandaryzowanych osiągnęły najlepszerezultaty.Dopasowanie ...

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
.W tym kontekście jako kluczowe powstają dwa pytania odnośnie do tego, jak wnaszym umyśle reprezentowane jest to, co wiemy.Pierwszy problem można sformułowaćnastępująco: Czy mamy w umyśle obrazy, czy też umysłowe, słowne narracje? Drugiepytanie ...

Strona 1 / 261 , 2, 3, 4, 5 ... 26